The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Dariusz Kupisz
Title Gorajscy w XV-XVI wieku. Studium z dziejów awansu społeczno-politycznego rodziny szlacheckiej
Full text
Volume 3