The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Grzegorz Kucharczyk
Title Krzysztof Marchlewicz, Polonofil doskonały. Propolska działalność charytatywna i polityczna lorda Dudleya Couttsa Stuarta (1803—1854), Poznań 2001
Full text
Volume 4