The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Edmund Kizik
Title Małgorzata Gorczyńska, Popularyzacja wiedzy w polskich kcdenda-rzcich okresu Oświecenia (1737-1821), Lublin 1999
Full text
Volume 4