The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Beata Wojciechowska
Title Ryszard Skrzyniarz, Kazania świętokrzyskie. Przepowiadanie w XIII wieku, Lublin 2001
Full text
Volume 4