The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Wioletta Golygowska
Title Jerzy Maternicki, Edukacja historyczna młodzieży. Problemy i kontrowersje u progu XXI wieku, Toruń 1998
Full text
Volume 4