The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Lech Łoboda
Title Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, pod red. Bolesława Woszczyńskiego i Wioletty Urbaniak, Warszawa 2001
Full text
Volume 4