The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Barbara Szymczak
Title Współczesny panegiryk ku czci Wielkiego Elektora, skrzętnie a gorliwie skompilowany
Full text
Volume 4