The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Aleksander Smoliński
Title Patrząc krytycznie na działania w celu przywracania tradycji we współczesnym Wojsku Polskim - sztandary, nazwy formacji, barwa oraz jej elementy
Full text
Volume 4