The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Stanisław Adamczyk
Title Ludność żydowska w Pilicy w drugiej połowie XVIII wieku
Full text
Volume 4