The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Arkadiusz Czwołek
Title Dwa listy Wojciecha Baranowskiego, podkanclerzego koronnego, do Andrzeja Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego
Full text
Volume 4