The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Grzegorz Kucharczyk
Title Cenzura pruska wobec prasy polskiej w Wielkopolsce w czasie 1 wojny światowej
Full text
Volume 4