The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Inga Jaguś
Title Kultura zdrowotna ludności wiejskiej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku
Full text
Volume 4