The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Michał Kopczyński
Title Ze studiów nad staropolską rodziną szlachecką - struktura gospodarstwa domowego i cykl życia jednostki
Full text
Volume 4