The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Bogumił Grott
Title W. Poliszczuk, Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. 1: Zasady ideologiczne nacjonalizmu ukraińskiego. Ukraiński ruch nacjonalistyczny: struktura organizacyjna i założenia programowe, Toronto 1998, t. 2: Dowody zbrodni O UN i UPA. Dzi
Full text
Volume 5