The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Tomasz Borowiec
Title E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy 1919—1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000
Full text
Volume 5