The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Witold Bobryk
Title klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek. Materiały z międzynarodowego seminarium pt.: Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-WschodniejX-XX wiek, red. Henryk Gapski, Jerzy Kloczowski, Lublin 1999
Full text
Volume 5