The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Krzysztof Kowalczyk
Title Status prawny i faktyczny nieruchomości kościelnych na Pomorzu Zachodnim 1945-1956/57
Full text
Volume 5