The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Anita Ernt
Title Rola Stronnictwa Ludowego w masowych wystąpieniach chłopskich na terenie powiatu jasielskiego w latach 1931-1935
Full text
Volume 5