The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Nina Zielińska Konrad Zieliński
Title owarzystwo Straży Kresowej a wybory do Sejmu Wileńskiego 1922 roku
Full text
Volume 5