The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Konrad Zieliński
Title Szkolnictwo żydowskie w Polsce wiatach 1918-1939
Full text
Volume 5