The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Jarosław Pałka
Title W sprawie generała Ignacego Blumera... Patriota czy zdrajca?
Full text
Volume 5