The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Piotr Tafiłowski
Title Biblioteki szkolne na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1782-1792 w świetle raportów wizytatorów generalnych Komisji Edukacji Narodowej
Full text
Volume 5