The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Mieszko Oziębłowski
Title Motyw lotu czarownic w tzw. "Zbiorczej koncepcji czcirownictwa" europejskiego. Świadectwa średniowieczne i wczesnonowożytne
Full text
Volume 5