The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Paweł Kras
Title Inkwizycja papieska w średniowiecznej Polsce. Zarys problematyki badawcze
Full text
Volume 5