The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Ryszewska
Title Stefan Karol Kozłowski, Włodzimierz Antoniewicz, profesor z Warszawy, Warszawa 2009
Full text
Volume 13