The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Krzysztof Mastykarz
Title Paweł Artur Jeziorski, Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2009
Full text
Volume 13