The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Łukasz Jaros
Title Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138-1296, Poznań 2009
Full text
Volume 13