The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Pavel Kugler
Title Československo a poválečná zidovská emigrace z Polska
Full text
Volume 13