The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Hubert Wilk
Title "Spontaniczność zorganizowana" - oficjalna propaganda państwowa "w terenie" na przykładzie działalności Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Kielcach (1945-1947)
Full text
Volume 13