The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Emilia Pobocha
Title Słynne tancerki okresu międzywojennego w świetle swych pamiętników
Full text
Volume 13