The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mariusz Nowak
Title Obchody rocznic historycznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku
Full text
Volume 13