The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Ryszewska
Title Z czego pijali średniowieczni zakonnicy - naczynia ceramiczne do picia w polskich klasztorach
Full text
Volume 13