The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Urszula Świderska-Włodarczyk (University of Zielona Góra) ORCID:0000-0001-6419-0059 
Title A commentary to Spór o postawę szlachty polskiej wobec króla i państwa by Przemysław P. Szczypaczyński, published in “Almanach Historyczny” 2019, t. 21, p. 321– 354 – Urszula Świderska-Włodarczyk
DOI 10.25951/4244 
Pages 429–433
Full text
Volume 22