The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Ewa Danowska (Polish Academy of Arts and Sciences in Cracow) ORCID:0000-0002-3273-4020 
Title Dziedzictwo klasztoru Augustianów-eremitów z Książa Wielkiego. Dokumenty z lat 1783–1900, zebrała i opracowała Agnieszka Fluda-Krokos, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019, ss. 270, 13 fot.
DOI 10.25951/4240 
Pages 401–404
Full text
Volume 22