The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Małgorzata Przeniosło (Jan Kochanowski University of Kielce) ORCID:0000-0001-7487-9976 
Piotr Kądziela ( Jan Kochanowski University of Kielce) ORCID:0000-0001-8747-1558 
Title Maksymilian Rose (1883–1937) – pionier badań mózgu, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
DOI 10.25951/4231 
Keywords history of medicine, Polish science in the interwar period, Professors of the Stefan Batory University in Vilnius.
Pages 181–198
Full text
Volume 22

Streszczenie

Maksymilian Rose nie był dotychczas przedmiotem zainteresowania badaczy. Urodził się w 1883 r. w Przemyślu, zmarł w 1937 r. w Wilnie. Studia medyczne odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim, tu też kilka lat był asystentem. Z kolei na Uniwersytecie Warszawskim pracował jako docent. Zawodowo realizował się także w Niemczech i w Szwajcarii. W latach 1931–1937 kierował Katedrą Psychiatrii, następnie Katedrą Psychiatrii i Neurologii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Do Wilna przeniósł z Warszawy kierowany przez siebie Polski Instytutu Badań Mózgu. Była to jedna z trzech działających wówczas tego typu placówek w Europie. Rose był wybitnym badaczem mózgu, dodatkowy rozgłos uzyskał dzięki podjęciu badań nad mózgiem Józefa Piłsudskiego przekazanym mu po śmierci Marszałka. Na gruncie polskim Rose był jednym z nielicznych międzywojennych profesorów uniwersytetów, którzy mając pochodzenie żydowskie, otrzymali własną katedrę.

Summary

Professor Maksymilian Rose has not yet attracted any interest among historians. He was born in 1883 in Przemyśl and died in 1937 in Vilnius. Rose studied medicine at the Jagiellonian Uni-versity and was an assistant there for several years. en he worked as an assistant professor at the University of Warsaw and conducted research in Germany and Switzerland. In 1931–1937, he was Chair of Psychiatry, then Chair of Psychiatry and Neurology at the SBU in Vilnius. He headed the Polish Institute for Brain Research and moved it from Warsaw to Vilnius. It was one of the only three such centres in Europe at the time. Rose was an outstanding brain researcher who gained publicity for his research on Marshal Józef Piłsudski’s brain. In Poland, Rose was one of the few interwar university professors of Jewish background who received their own professorial chair.