The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Agata Chrobot (Jan Kochanowski University of Kielce) ORCID:0000-0001-5532-4692 
Title Italian wars in the shepherds' dialogue. Ecloga Georgii Sabini de Gallo ad Ticinum capto, scripta ad Stanislaum a Lasco Poloniae Baronem
DOI 10.25951/4225 
Keywords eclogue, shepherds, allegory, Italian wars
Pages 35–47
Full text
Volume 22

Streszczenie

W eklodze De Gallo ad Ticinum capto pod osłoną wiejskiej alegorii Sabinus opowiada o wojnach włoskich, a zwłaszcza o bitwie pod Pawią i o wzięciu do niewoli Franciszka I. Eklogę w całości wypełnia dialog pasterzy Lycidasa i Aegona, który opowiada o swoim losie wygnańca zmuszonego opuścić ojczystą ziemię. W XVI w. Włochy stały się areną walk pomiędzy królem Francji Franciszkiem I a Karolem v Habsburgiem. Adresatem utworu jest Stanisław Łaski, uczestnik bitwy pod Pawią, który opisywane wydarzenia historyczne znał z autopsji. Z tego powodu przeniesione zostały one przez poetę w pasterską scenerię, w świat ptaków i przyrody. Sabinusowi nie chodziło bowiem o dokładny opis przebiegu walk, lecz o ogólne ukazanie grozy wojny i tego, czym ona jest dla zwykłych ludzi – pasterzy.

Summary

In the eclogue De Gallo ad Ticinum capto Sabinus, under cover of a rural allegory, talks about Italian wars, in particular the Battle of Pavia and the capture of Francis I. The eclogue entirely consists of a dialogue between two shepherds: Lycidas and Aegon, who talks about his fate of an exile forced to leave his native land. The 16th century Italy became the arena of struggle between the King of France Francis I and Charles v Habsburg. The addressee of the song is Stanisław Łaski, a participant in the Battle of Pavia, who knew the historical events from his personal experience. For this reason, the poet transferred them into pastoral scenery, the world of birds and the nature. Sabinus did not attempt to give an accurate description of the course of the fights, but he aimed at a general presentation of the horror of war and its meaning for ordinary people – the shepherds.