The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Małgorzata Przeniosło
Title Jolanta Kamińska-Kwak, Inteligencja województwa lwowskiego w okresie międzywojennym, Rzeszów 2005
Full text
Volume 11