The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Anna Tyszewicz
Title Franciszek Dąbrowski, Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wieku, Warszawa 2007
Full text
Volume 11