The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Zbigniew Brzeziński
Title Kult św. Idziego w średniowieczu (na marginesie książki: ks. Stanisław Bober, Kult iw. Idziego w Polsce w świetle wezwań kościołów, Opole 2004, 219 s.)
Full text
Volume 11