The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Igor Hałagida
Title Ukraińscy duchowni greckokatoliccy sądzeni w stalinowskiej Polsce (1944-1956)
Full text
Volume 11