The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Małgorzata Przeniosło
Title Krakowski ośrodek matematyczny 1861-1939
Full text
Volume 11