The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Kamilla Twardowska
Title Życie Melanii Młodszej późnoantycznym wzorem świętości
Full text
Volume 11