The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Teresa Koba-Ryszewska (Kielce)
Title Wspomnienie o doktorze Leonardzie Owczarku
Full text
Volume 16