The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Vojtěch Vlček (Ostrava Česká Republika)
Title Čeští mučedníci katolické církve z období komunismu
Full text
Volume 16