The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Andrzej Szczypka (Katowice)
Title Wybory do Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach w latach osiemdziesiątych XX wieku oraz wybory na prezydenta Gliwic
Full text
Volume 16