The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Robert Kotowski (Kielce)
Title Żeńskie szkolnictwo średnie w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce
Full text
Volume 16