The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mateusz Pielka (Toruń)
Title Antysemityzm na wschodzie II Rzeszy Niemieckiej w XIX wieku – zarys problematyki
Full text
Volume 16