The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Wojciech Jaworski (Sosnowiec)
Title Niemieckie organizacje społeczne w Królestwie Polskim (1821–1914)
Full text
Volume 16