The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Przemysław P. Szpaczyński (Zielona Góra)
Title Spór o politykę Zygmunta III wobec Moskwy
Pages 379–407
Full text
Volume 20